GRONO PEDAGOGICZNE

ks. mgr Jerzy Babiakdyrektor szkoły
mgr Anna Bukiewicz -Szulprofesor fizyki, informatyki
mgr Anna Goliat profesor geografii, WF-tańca,
mgr Monika Baranowska profesor WOS
mgr Ewa Jaroszczukprofesor języka angielskiego - urlop zdrowotny
mgr Grzegorz Wojturski profesor wiedzy o kulturze
mgr Janusz Kaczorowskiprofesor języka polskiego
mgr Wanda Kowalewska profesor języka rosyjskiego
mgr Ewelina Kozioł profesor matematyki
mgr Marga Czyżprofesor chemii, przyrody i biologii, wychowawca klasy III
mgr Emilia Krawętkowskaprofesor matematyki
mgr Sławomir Mierzwa profesor historii
mgr Dorota Mygaprofesor języka angielskiego
mgr Małgorzata Oczkowska profesor języka niemieckiego
mgr Dariusz Omelaniukprofesor W-F, PO, EDB
mgr inż. Lesław Otrębaprofesor matematyki - na emeryturze
dr Anna Reutt profesor historii, łaciny, greki, wychowania do życia w rodzinie, historii i społeczeństwa
dr Magdalena Szewczyk profesor biologii, wychowania do życia w rodzinie, przyrody, wychowawca klasy II
mgr Elżbieta Warulikprofesor języka polskiego - na emeryturze
mgr Joanna Wróbelprofesor języka francuskiego
mgr Daria Zwierzprofesor języka angielskiego

Liczba odwiedzin portalu szkoły od września 2006r: 
web stats stat24.com